Bilgisayar İle Müzik Yapma Teknolojisi

/ 8 Mart 2019 / / yorumsuz
Bilgisayar İle Müzik Yapma Teknolojisi

Ev kullanıcıları için kendi bilgisayarlarıyla müzik yapmak 90’ların ortalarından itibaren mümkün olmaya başlayan bir konu. Ancak ne olursa olsun yine de pek çok kişi bilgisayarlarını sadece oyun oynama amaçlı kullanıyorlardı. Bilgisayar ile müzik yapmak ise o dönemlerde sadece müzikle ilgili olan kişileri cezbeden bir durumdu. Herkes bir anda kendi evinde profesyonel olmasa dahi bir şeyler kaydetme şansını yakaladılar.

Bilgisayarla olmasa dahi dijital tarzda müzik yapmak MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ile çoktan müzik stüdyolarına girmişti. Bilgisayarın çıkardığı sesleri şarkılarda kullanmak özellikle 70’lerde müzik yapmış insanların çok iyi bildikleri bir durum. MIDI ile müzik yapmak ise müzik endüstrisi için bir dönüm noktası olmuştur. Japon firmalar MIDI ile müzik yapma konusunda oldukça ilerlemişlerdi. MIDI’nin çıkardığı sesler bu synthesizerların çıkardıkları sesler yanında yetersiz ve yapay kalıyorlardı.

80’lere gelindiğinde bilgisayar ile müzik yapma teknolojisi için önemli adımlar atıldı. Bir sonraki aşama bilgisayardaki seslerin gerçek enstrüman seslerine yakınlaştırılması olacaktı. Ancak bunun için normal bir bilgisayar yeterli değildi. Bu ihtiyaç, ses kartı olarak bilinen donanımların ortaya çıkmasına sebep oldu. Ses kartları bilgisayarlara yük olmadan kendi işlemcisini barındıran ekstra bir donanımdı. Bu donanım sayesinde gerçekçi enstrüman seslerini bilgisayardan duymak mümkün bir hale geldi. Ses kartlarının içinde bulunan ses bankaları MIDI seslerini çok daha gerçekçi bir hale getiriyordu. Artık insanlar gerçeği ile bilgisayarın ürettiği bir enstrüman sesini ayırt etmekte zorlanacaklardır.

Enstrümanlardan Alınan Sesler Bilgisayarlara Aktarıldı

Bu gerçekçi enstrüman seslerini yakalama isteği teknolojinin ses konusundaki atılımlarıyla birlikte ortaya yeni buluşların da çıkmasına sebep oldu. 2000 yılına gelindiğinde bilgisayar ile müzik yapma teknolojisi iyiden iyiye ilerleme kat ediyordu. Gerçek enstrüman sesleri bilgisayara tekil notalar halinde yüklendi ve bir MIDI klavye ile çalınabilir hale geldi. İnsanların “bu bilgisayar” diye tepkili baktıkları ve pek hoşlarına gitmeyen sesler artık orijinaliyle bilgisayardan çıkanlar arasında ayırt edici bir fark kalmadığı için de herkes tarafından benimsenen bir hal aldı.

Bilgisayar ile müzik yapma teknolojisi hakkında asıl ve en önemli yenilik ise eski usul bant üzerine kayıt yapma tekniğinin yerini tamamıyla direkt olarak dijital ortama yani bilgisayara bırakmasıydı. Seslerin dijital olarak bilgisayar ortamına aktarılması beraberinde ses üzerinde istenilen değişikliklerin de yapılabilmesinin önünün açtı. Bununla birlikte sesler artık sadece kulağa değil göze de hitap ediyor ve kulağın duymadığı hatalar gözler ile ekranda görülüp düzeltilebiliyordu. DAW olarak adlandırılan yazılımlar sayesinde artık insanlar evlerinde profesyonel kayıt stüdyosu kalitesinde kayıtlar alabiliyorlar, bunları arkadaşlarıyla mail yoluyla paylaşabiliyorlardı.

Günümüzde pratik olarak şarkı yapmak isteyen insanlar için dijital ses kayıt yazılımları oldukça fazla kullanılan yazılımlar haline geldiler. Bu aynı zamanda üzerinde çalışılan şarkı projelerinin de anında açılması ve üzerinde çalışılmaya devam edilmesi anlamına da geliyordu. Bu şekilde şarkının kayıt aşamasında da ciddi bir zaman tasarrufu ortaya çıkmaktaydı. Oysa ki makaralara kayıt yapılırken en ufak bir hatadan makara tekrar başa alınır ve her şarkı için farklı makaralar takıp çıkarılırdı.