Palyatif Bakıma Giriş ve Palyatif Bakımın Anlamı

/ 17 Nisan 2019 / / yorumsuz
Palyatif Bakıma Giriş ve Palyatif Bakımın Anlamı

Dünyadaki ölüm sebepleri 19. yüzyıl başlarında değişim göstermeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde daha önce ölümlerin en büyük nedeni enfeksiyonlardı. Fakat; günümüzdekalp hastalığı, kanser ve obstrüktif akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar en çok görülen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır.(Elçigil,2012)

Son yıllarda;

• Kanser görülme oranındaki artış,
• Kanser hastalarının uygulanan tedavilerle yaşam süresinin uzaması,
• Yaşam sürecinin uzaması sonucu artan kronik hastalıklar,

palyatif bakım merkezlerine gereksinimi arttırmıştır.(Madenoğlu Kıvanç,2017)

Palyatif bakım, ölümü yaşamın normal bir parçası olarak kabul görmekte ve hastanın ölüme kadar kendi yaşamını aktif olarak geçirmesini hedeflemektedir. Palyatif bakım hasta hayatının son döneminde huzurlu bir ölümün gerçekleşmesini ve ölüm sonrası aileye yas sürecinde gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık hizmetleri verilmesini sağlamaktadır. Dünya genelinde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların giderek çoğalması palyatif bakımın tıbbı uygulamalar arasında önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır. (İnci ve Öz, 2012)

Yaşamının herhangi bir sürecinde kendisi ya da ailesinde ilerleyici, kronik, ölümcül hastalıkla karşılaşan her insanın ağrısız, acısız ölmek istemesi ve bu dönemde kendisi ya da ailesi için sağlık hizmeti alması bir insanlık hakkı ve tüm dünyada sağlık standardının göstergesidir. (Aksakal,2014)

Palyatif bakım yalnızca yaşamın son dönemlerindeki hastalar için uygun görülürken; günümüzde kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan ve bu sorunlarla yaşayan bireylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanarak; olabildiğince erken dönemlerde uygulanması gerektiği görüşü tercihedilmektedir.(World Health Organization, 2002)

4.TANIM

Palyatif kelimesinin kökeni Latincede pallium (geniş, dikdörtgen şeklinde pelerin benzeri giysi) ve palliare (örtmek) sözcüklerinden gelir. Palliative kelimesi İngilizce terminolojide hafifletici, yatıştırıcı, geçici çare anlamında kullanılır. Palyatif bakım ise Latince kökenli “Palliate (Palliare)” koruyucu ya da kapsayıcı anlamındadır. (Aksakal, 2014)

Palyatif sözcüğünün Türk Dil Kurumunda yer alan tanımı “Hastalığı tamamen iyileştirmeyen, yatıştırıcı olan, tesiri geçici olan ilaç veya tedavi; Geçici ve kısa süreli, kesin çözüm sağlamayan, esaslı olmayan” şeklindedir’’(Türk Dil Kurumu, 2010).

Yaşamın kalitesini düşürücü hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan semptomlarla karşılaşan hasta ve ailenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ağrı ve acısının dindirilerek ruhsal ve psikososyal sorunlarının önceden tahmin edilerek tedavisinin gidişatına yönelik uygulamaların yer aldığı bir bakım felsefedir. (World Health Organization, 2002)

Palyatif bakımın en basit tanımı; hastalık veya tıbbi bakımın ortaya çıkardığı şikâyetleri azaltmaya, rahatlatmaya ve tedavisi mümkün olmayan ölümün kaçınılmaz olduğu hastalıklarda yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir tedavi şeklidir.(Aksakal, 2014)

Palyatif bakım hem tedavi hem de biyolojik psikolojik ve sosyal modelden oluşan bir bütündür. Bu bütüne ise sürekli hizmet içi eğitimlerle desteklenen çeşitli meslek üyelerindenoluşan bir ekiple ancak ulaşılabilir (World HealthOrganization, 2002).

Tavsiye

Heartbleed Açığı Nedir?