Önlenebilir Ölümcül Bir Hastalık Derin Ven Trombozu

/ 15 Ekim 2019 / / yorumsuz
Önlenebilir Ölümcül Bir Hastalık Derin Ven Trombozu

Derin ven trombozu alt ekstremite venlerinde farklı nedenlerle gelişen trombüsler ile bu venler ve dallarında meydana gelen kan dolaşım bozukluğunu ifade etmektedir. Her yaşta görülebilmekle birlikte 40 yaş üzerinde daha sık görülen bir durumdur. Venlerde gelişen trombüslerin bulunduğu yerden koparak dolaşıma katılması sonucu en sık görülen komplikasyon pulmoner embolidir.

DVT nedenlerini 3 ana başlıkta toplamak gerekirse bunlar; Staz, Hiperkoagulabilite, Damar duvar yaralanması olacaktır. Şimdi bu nedenleri birazcık açalım.

STAZ: Kan dolaşımının herhangi bir nedenle bozulması durumudur.

İmmobilizasyon: Kişinin herhangi bir sağlık durumu veya masa başı iş yapması nedeniyle hareketsizliği nedeniyle kan dolaşımının bozulması ve kanın venlerde daha çok kalması sonucu trombüs meydana getirmesi en önemli nedenlerden birisidir.
Postoperatif: Herhangi bir sebeple ameliyat geçirmiş hastaların ameliyat sonrasında meydana gelen değişiklikler sonucunda meydana gelen pıhtılaşma artması hastanede oluşan DVT lerin önemli nedenidir. Bu sebepten operasyon sonrası risk grubu hastalarda profilaktik kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmalıdır.
Kalp yetmezliği: Kalp yetmezliği hastalarında kanın kalbe dönüşü bozulur ve DVT riski artar.

HİPERKOAGULABİLİTE: Hiperkoagulabilite doğuştan olabilen genetik hastalıkların bir sonucu olabildiği gibi hayatın herhangi bir evresinde meydana gelebilen normalde damar içinde pıhtılaşmayı engelleyen olayların bozulması veya pıhtılaşma artışını durdurmaya yetmediği durumlarda görülen bir sağlık problemidir.

Konjenital(doğuştan olan) nedenler: Antitrombin 3 eksikliği, Faktör 5 Leiden mutasyonu , Protein C ve S eksikliği
Akkiz(sonradan oluşan) nedenler: Kadınların kullandığı doğum kontrol hapları, gebelik, kötü huylu kanserler

DAMAR DUVAR YARALANMASI: Damar duvarında bulunan yapılar kanın damar lümeninde pıhtılaşmasını engelleyen birçok faktörü salgılar. Bu faktörlerin salgılanmasını engelleyen durumlar DVT için risk faktörüdür. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

Travmalar: Ne tür travma olduğu önemsenmeden damar yapısında değişiklik ve hasar meydana getiren her türlü durum DVT ye neden olabilir.
Yanıklar: Yanıklar zannedilidği üzere sadece deride olmaksızın yanık derecesine bağlı olarak damarlar, yağ doku, kemikte zarara neden olabilir DVT açısından dikkat edilmesi gerekir.

Derin Ven Trombozu ciddi bir hastalık olmasına rağmen önlenebilir bir durumdur. Sebep olan etkenler doğrultusunda erken tanı ile ölümle sonuçlanabilen bir durumu vücuttan uzaklaştırmak mümkündür.