Koroner Arter Hastalığı Nedir? Tedavisi Nasıldır?

/ 30 Aralık 2018 / / yorumsuz
Koroner Arter Hastalığı Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Dünyamız hızla değişiyor. Koroner arter hastalığı da günümüz insanlarının en önemli sorunlarından biridir. Sağlıktaki hızlı ilerlemeler olmasına rağmen ölüm nedenlerinde birinci sıradadır.

Koroner Arter Hastalığı Nedir?

Hastalık, kalp etrafını çevreleyen kalp kasını besleyen koroner arterlerin tıkanması/daralmasından meydana gelir. Hastalığın sebebi, koroner arterlerde ki damar sertliğidir.

Hastalığın Tedavisi

Hastalığın; bilincinde olunması gerekir, erken yaşlarda yaşam şartlarında düzenli olunması yani beslenme ve diğer çevresel etkilerin farkında olunması gerekir. Koroner arter hastalığı klinik araştırmalarında değişik tedavi seçenekleri bulunabilir. Tedaviye ek olarak; diyet, egzersiz ve ilaç tedavilerinin aksatılmaması gerekir. Hastalığın ilerlemiş safhalarında girişimsel tedavi yöntem ve teknikleri kullanılabilir. Teknolojideki gelişmelere rağmen her zaman cerrahi tedavi de zorluklar yaşanmaktadır. Girişimsel kardiyolojide ki, balon kateter ve stentlerde ki gelişmelere bağlı olarak, zorluk derecesi yükseldikçe hastaların tedavi olması mümkündür. Şöyle ki; ciddi damar hastalıkları balon anjioplastisi, kroner stentle tedavi uygulamaları bulunmaktadır.