Kişilik Bozuklukları Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

/ 11 Kasım 2019 / / yorumsuz
Kişilik Bozuklukları Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kişilik bozukluğu genellikle, gelişim uyumsuzluğu ile kendini gösteren bir grup anomaliler ve davranışsal eğilimlerle kendini gösterir. Birey doğasında var olan algı, düşünme, hissetme, kişilerarası ilişkilerin niteliği kişilik bozukluğu olanlarda normal değildir. Kişilik bozukluğu psikolojik bir hastalıktır, hastalığın risk faktörleri; aileden gelen genetik faktörlerle beraber, aileden geçen tüm olumsuz davranışlardır. Hastalık, hastanın tepkisine göre sınıflandırılır. Kişilik bozukluğu olan hastalarda düzenli bozulmaya doğru giden patolojik reaksiyonlar ve psikopatik fazlar kişiliği yavaş yavaş bozar.

Kişilik Bozukluğu Belirtileri

 • Anksiyete
 • Saldırgan davranış
 • Kendine zarar verme
 • Minipsis
 • Anti-sosyal davranışlar
 • Karşı tarafı daima yanlış anlama
 • Moral bozucu davranışlar
 • Hayır cevabını kabul etmeme, isteklerinde diretme
 • Kişisel ilişkilerde dengesizlik
 • İyi yönde yararlı tüm telkinleri reddetme, Değişime kapalı olma
 • Narsizm
 • Sorumluluk almamak
 • Sürekli gerekli-gereksiz yalan söylemek
 • Gerçeği çarpık algılamak

Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Klinik psikopatolojik incelemesi ile patolojinin tanısını ve ciddiyetini doğru tespit etmek için nöropsikolojik inceleme, kişilik özelliklerini ve ciddiyetini doğrulamak için kullanılmaktadır. Hastalığın tedavisi semptomatik ilaç tedavisinden başlanarak, psikoterapi, veya rehabilitasyon yöntemidir. Hastanın yatarak tedavi edilmesi için dekompansasyon durumları incelenir. Hastayı yatarak tedavi etmek, bazen kişilik bozukluğu olan örneğin kendine zarar veren veya ağır ajitasyon ve saldırgan davranışlar gösteren kişilerin zorunlu tedavisi durumunda gerekli olur. Hastalar, kendi kendine tedavi olmak için yardım istemezler. Ailelere bu noktada sorumluluk düşmektedir. Hastanın uzun süre gözlemlenmesi ve anormal davranışlarının kaydedilmesi, doktora çok yararlı bilgiler verecektir. Bu bilgilerin ışığında doktor tedavi sürecinde daha başarılı sonuçlar elde eder. Kişilik bozukluğu, ergen yaşta ortaya çıkar ve yetişkinlikte de devam eder. Kişilik bozuklukları, kişinin ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel normlarına ters düşen davranışlar göstermesine yol açar. Ergenlikte başlayan belirtiler, insanda ruh sağılığını ciddi oranda olumsuz etkiler. Tedavi edilmediğinde, kişilik bozukluğu kendi kendine iyileşmez. Kural tanımamazlık, kişiyi toplum tarafından cezalandırılmaya maruz bırakır. Bu kişiler suç işlemeye meyillidir.