Kadın Sığınma Evlerinin İşlevi Nasıldır? Genel Bilgi

/ 9 Haziran 2019 / 12 / yorumsuz
Kadın Sığınma Evlerinin İşlevi Nasıldır? Genel Bilgi

Kadın sığınma evleri, çevrelerinde özellikle erkekler tarafından şiddete maruz kalan kadınlara güvenli bir ortam sağlanabilmesi için açılan kurumlardır. Türkiye’nin hemen her yerinde var olan sığınma evleri, şiddet görmüş ve özellikle can güvenliğinden endişe duyan kadınlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu evlerde kadınlar, yeni bir hayat kurana kadar varsa çocuklarıyla birlikte barınma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklarının rehabilitasyonu ile de ilgilenilmektedir.

Kadın sığınma evlerinin tek amacı kadını korumak değildir. Kadının ve varsa çocuğun toplumdan kendisini soyutlamasının önüne geçmek evlerin öncelikli amaçlarından biridir. Bu işlev ile çocuğun eğitiminin etkilenmemesi amaçlanır. Çocukların en yakın okulda eğitim almaları ve sığınma evinde çalışan gönüllülerce rehabilite edilmeleri de gerekmektedir. Sığınma evlerinde çocukların zaman geçirebileceği oyun ve eğitim alanları da mevcuttur.

KADIN SIĞINMA EVİNDE GÜVENİLİR MİDİR?

Kadın sığınma evlerinin en önemli özelliği gizli tutulmalarıdır. Bunun başat nedeni ise şiddete maruz kalan kadının güvenliğinin sağlanmak istenmesidir. Şiddet uygulayan kişinin kadını tehdit etmesi ve oluşabilecek zararlara karşı bu önlemin alınması önemlidir. Aynı zamanda bu uygulama kadının bireysel olarak kendini güvende hissetmesi için de yapılmaktadır. Tabi bu durum sığınma evinin yerinin ya da gönüllü olarak çalışanlarının kendileri gizleme gerekliliğini doğurmamaktadır. Sığınma evlerinin yeri mağdurların ulaşabilmesi adına ilan edilmektedir. Ancak mağdurların bireysel kimlik ve iletişim bilgileri kesinlikle gizli tutulmak zorundadır.

NASIL BAŞVURULUR?

Şiddet dendiği zaman akla sadece fiziksel şiddet gelmektedir ve bu kanı yanlıştır. Psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar da kadın sığınma evlerine başvurabilirler. Bu noktada yetkililerce kadının beyanı esas kabul edilmektedir ve aksi erkek tarafından kanıtlanana kadar geçerliliğini korumaktadır. Kadının bunlardan herhangi birisine maruz kalması kadın sığınma evine başvurması açısından yeterlidir.

Türkiye Barolar Birliği’nden üniversitelere, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurum şiddete maruz kalan kadınlara kapılarını açmaktadır. Özellikle Mor Çatı bu konu üzerine yoğunlaşmış ve Türkiye’nin hemen her yerinde kadınlara ev hizmeti vermektedir. Tabi kadınlar ömür boyu sığınma evlerinde barınamamaktadır. Bunun süresi 3 ile 6 ay arasında değişkenlik göstermektedir.