İcra Dairelerinin Gerekliliği ve Yaptığı İşler

/ 26 Ağustos 2019 / 21 / yorumsuz
İcra Dairelerinin Gerekliliği ve Yaptığı İşler

İcra Daireleri Neden Gerekli

 Ülkemizde insanların genellikle icra dairelerinden çekindiğini görmekteyiz, evet icra dairelerinin bazen soğuk bir yüzü olduğu gerçek. Ancak icra daireleri devletin alacaklı ve borçlu arasında anlaşamadığı durumlarda her iki tarafında hakkını makul seviyede savunarak devlet düzeni ve ekonominin sürdürülebilir olmasını sağladığı önemli bir aracıdır. Elbette borçlu iseniz devlet sizden bu borcun tahsil edilmesi için icra daireleri aracılığıyla haciz yöntemlerine başvuracaktır. Burada haklı olarak alacaklı tarafında alacağını savunacak ancak haciz işlemleri yapılırken borçlunun da hakkının yenmesini önleyecektir.

 İcra dairesinin olmadığını düşünürsek; herkes rastgele borçlar alıp, bankalardan krediler kullanıp geri ödemediğinde parasal sistemlerin ve ekonominin bozulacağını, piyasa ve ortam koşullarında güven kavramının yitirileceğini tahmin edebiliriz. Bu sebeple icra takiplerinde uygulanan haciz işlemlerinin hem borçlu hem alacaklı yönünden güven ortamının devam ettirmesi için gerekli olduğunu bilmeliyiz.

İcra Daireleri Neler Yapabilir ve Nasıl Çalışır

 İcra daireleri devlet tarafından aklınıza gelebilecek her türlü taşınır veya taşınmaz mallarınıza haciz koyma yetkisi ile çalışır. Bu sebeple bir borcumuz icra takibine girdiğinde, yapılan her türlü (posta, devletin aldığı harçlar, avukatlık ücretleri gibi…) masraf borcumuza ekleneceği ve yasal olarak belirlenmiş oranda faiz işleyeceği için bir an önce borcumuzu kapatmalı veya alacaklı tarafla anlaşma yoluna gitmeliyiz. Bu konuda alacaklı taraf veya alacaklı tarafın avukatı; yaptığı her türlü masrafı borçlu borcunu ödemediği için yapmaya mecbur olduğundan borcunuza ekleme hakkı icra daireleri bünyesinde mevcuttur. Daha basit söylemek gerekirse: İcra dairesiyle uğraşılmanın sorumlusu borçlu olduğu için masraflarda borçludan alınır, borçlunun hem mallarına haciz konur hem de bu haciz konurken yapılan masraf borçludan alınır.

 İcra dairelerinin öncelikle borçlunun ev, araba, arsa, tarla, almış olduğunuz maaş veya banka hesaplarınız gibi mülkiyet haklarınıza haciz koyabileceğini söyleyelim, ancak bu konu ile pek ilgisi olmayan kişilerin genellikle şaşırdığı nokta; icra dairelerinin borçlunun başka kişi veya kurumlardaki alacaklarına dahi haciz koyabilmesidir.

 Dikkat edilmesi gereken nokta icra dairelerinin her türlü haciz işlemi için devlet tarafından yetkili kılınmış olmasıdır. Yani borçlu herhangi bir şekilde borcunu ödemeden bu işlemlerden kurtulacağını düşünerek sadece zaman kaybetmiş olur. Örneğin borçlunun iş yerinde ben maaşımı elden alıyorum, banka hesabımdan alamaz diye düşünülemez; İcra dairesi iş yerine talepte bulunacak ve iş yeri maaş veya ücretinizden ¼ oranında para kesintisi yapıp icra dairesine göndermezse, icra dairesi iki defa uyarıp iş yerinizi icra dosyasına borçlu olarak ekleyecektir.