Devletin Endüstri Teşvikleri Nelerdir

/ 30 Kasım 2018 / / yorumsuz
Devletin Endüstri Teşvikleri Nelerdir

Dünyada bulunan pek çok irili ufaklı devletlerin aslında sadece tek bir amacı vardır; o da özgür bir şekilde yani hiçbir devletin boyunduruğu altına girmeden sadece tek başlarına ayakta kalıp milletini en üst seviyelerde yaşatıp milli gelirlerini arttırmaktır. Bunu yapabilmesi için ise, devletlerin dikkat etmeleri gereken tek bir notta vardır. Ekonomik olarak bağımsız olmaktır. Eğer bir ülke ekonomik olarak bağımsız olursa ve kendisinden başka hiçbir devletin ekonomilerine müdahale etmesine izin vermez ise işte o zaman gerçek anlamda bağımsız olmuş olur.

Bağımsızlığa Ulaşmada Ekonominin Gücü

Devletin özgür bir ekonomiye sahip olması demek, halkın da çeşitli endüstri kuruluşlarında devletine destek olması demektir ki bu da zaten ancak böyle mümkün olabilmektedir. Arz talep meselesini de dikkate alarak yani tüketici durumundaki halkın istek ve ihtiyaçları da göz önüne alarak devlet üretici firmalara destek vermelidir. Onları teşvik edici indirimler ile ya da düşük faiz oranlı borçlanmalar ile yatırım yapmaya yönlendirmelidir.

Hangi alanda olur ise olsun halk çok çalışmalı ve devletinin ön gördüğü teşviklere dikkat etmeli, ancak bu şekilde ekonominin güçlenmesine katkıda bulunmalıdır. Böylelikle ekonomi güçlenecektir ve güçlü bir ekonomiye sahip olan bir ülke olarak halkının da yşam standartlarını arttırmış olacaktır. Yaşam standartları artan millet her istediğini kolaylıkla elde edebilecektir.

Bireylerin Desteği ile Çeşitlenen Ekonomi

İnsanların devletlerinin büyümesi, gelişmesi ve daha iyi koşuları gelecek nesillere bırakabilmesi için çok fazla çalışması gerekmektedir. Hangi alanda olursa olsun sahip oldukları ülkenin, milletin daha ileri seviyelere ulaşması için bu zorunlu bir gerekliliktir. Hem böyle olunca herkes, tüm bireyler çalıştıkları işleri daha mutlu bir şekilde yapacaklar, bu da verimin artmasını sağlayacaktır.

Doğal olarak sonuçta halk, millet yani yine ülke kazanmış olacaktır. Daha ileri seviyedeki bir ülkenin ekonomik boyutta yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yani, devletin gerek yatırım mevzuatında, gerekse de vergideki indirimleri konusundaki çeşitli teşviklerinden yararlanmak oldukça önemlidir. Önemli olduğu gibi yatırımcılara ekonomik olarak pek çok katkı sağlamaktadır. Tüm yatırımcıların bu teşviklerden yararlanması hem onların ekonomisi için, hem de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir.