Demokrasi’nin Anlamı ve Kısa Tarihi Nedir

/ 15 Nisan 2019 / 53 / yorumsuz
Demokrasi’nin Anlamı ve Kısa Tarihi Nedir

Demokrasi, tüm dünya üzerindeki vatandaşların ya da üyelerin eşit hakka sahip olduğu bir yönetim şeklidir. Demokrasi kelimesi  Fransızcadan “démocratie” dilimize aktarılmıştır. Her ne kadar ülke yönetim biçimi olarak görülse de, demokrasi bir üniversitede, organizasyonlarda ve kurum, kuruluşlarda da bir yönetim şekli olarak görülebilir. Antik Yunanistan’daki Aristo ve Platon bu sistemi “ayak takımının yönetimi” diyerek halkı ezerek eleştirmiştir anca günümüzde en yaygın biçimde kullanılan devlet sistemidir. Önceleri hangi devlet sistemi daha iyi tartışılırken günümüzde hangi demokrasi sistemi daha iyi tartışması yaşanmaktadır. Liberal, komünist, sosyalist, muhafazâkar, anarşist ve faşist görüşlü düşünürler kendi demokrasi sistemlerinin diğerlerinden daha iyi işlediğini öne sürmüş ve bu sebeple demokrasi kelimesi bir çok anlama gelmeye başlamıştır. Peki demokrasi tam olarak ne demektir?

Günümüzde hala net bir tanımı olmayan demokrasinin bir çok farklı anlamı vardır. Bunlardan en popülerleri; çoğunluğun yönetimi, azınlığın haklarını koruyan yönetim, fakirin yönetimi, sosyal eşitsizliği yok etmek için çabalayan yönetim, fırsat eşitliği sağlamak için çabalayan yönetim, kamu hizmeti için halkın desteğine dayanan yönetimdir. Demokrasi, ilk kez Eski Yunanistan’da bulunan şehir devleti tarafından uygulanmıştır. Tam olarak demokrasi denilmese de, günümüzün demokrasisine en yakın yönetim biçimidir ve Atina demokrasisi olarak tarihe adını yazdırmıştır. Bilinene göre tüm yurttaşlar mecliste oy verme hakkına ve fikrini beyan etme hakkına sahipti ancak zamanın koşullarına göre kadınlar, köleler ve orada doğmamış, sonradan yerleşmiş insanlar bu haklara sahip değildi. Milattan önce 4. yüzyılda, Atina’nın yönetiminde ki bu sistemde 250.000 – 300.000 vatandaş olmasına rağmen koşullar gereği 30.000’i oy verme hakkına sahipti.