Çocuklarda gelişim evreleri nelerdir?

/ 2 Mayıs 2019 / / yorumsuz
Çocuklarda gelişim evreleri nelerdir?

Çocukların doğduktan sonraki geçirdikleri dönemlerin farklı evreleri vardır. Her evrede çocuklarda farklı gelişimler gözlenir.

Yeni Doğan Evresi: Bebeklerin doğdukları zamandan dört haftalık olana kadar geçirdikleri zamana verilen isimdir. Bebeklerin bu dönemlerinde fiziksel gelişim ve psikososyal gelişimleri başlar.

Bebeklik Evresi: Bebeğin dört haftalık döneminden iki yaşına gelene kadar geçen zamana verilen isimdir.

İlk Çocukluk Evresi: Çocukların iki yaşından altı yaşına kadar geçen zamana verilen isimdir. Çocuklar bu dönemlerinde toplum ile ilgili kuralları ve kendi çevresinde sınırlı kalan durumları öğrenme evresinde olurlar. Dili kavramaya başlarlar. Çocuklarda büyük bir gelişim süreci geçer. Çocuklar sosyalleşmeye başlarlar. Aynı zaman da cinsiyet farkındalığı oluşmaya başlar. Bu dönemde fiziksel ve zihinsel gelişim oyuncakları oynanmaya başlanır. Oyun çocukların hayatında en önemli öğrenme yöntemidir.

Son Çocukluk Evresi: Çocukların altı yaşından on üç yaşına kadar olan evreye verilen isimdir. Ancak bu dönem kız çocuklarında altı yaşından on bir yaşına kadar olan kısmıdır. Bu evrede çocukların hayatında zorunlu eğitim sürecinin başlamış olduğu bir dönemdir. Çocuklar bu evre içerisinde toplumun kurallarını öğrenirler. Aynı zaman da saygı duyma ve saygın bir birey olmayı öğrenirler. Çocuklar sosyal ilişkilerini geliştirirler. Bu evre içerisinde çocuklarda rekabet duygusu gelişir. Aynı zaman da kendi haklarını korumayı öğrenirler. Çocuklar sorumluluk sahibi bireyler olmaya da başlarlar.