ne gibi gayri nakdi türleri vardır

Gayri Nakdi Kredi Nedir?