Renklerin Tarihi hakkında bilgiler

/ 7 Kasım 2018 / / 1 Yorum
Renklerin Tarihi hakkında bilgiler

Renkler insan var olduğu tarihten beri vardı. Çünkü dünya renklerle donatılmıştı. Kırmızıya kırmızı, yeşile yeşil adını kim, ne zaman verdi bilmesek de dünya var olduğu müddetçe renklerin olduğunu bilmekteyiz. Renklerin tarihi hakkında bilgi araştırmalarında mağaralara resim çizen ilkel insanların bile çevrelerinde yaşadıkları olayları anlatabilmek için renkleri kullandıklarını görmekteyiz. İlkel insanlar insanın vücudunu kanından dolayı kırmızı, aklını sarı ruhunu ise göğe benzeyen yüceliğinden dolayı mavi olarak resmetmiştir. İnsanlar renklere hayal güçleri nispetinde sembolik anlamlar yüklemişlerdir. Bu sembolik anlamlar ile doğayı ve nesneleri açıklamaya çalışmışlar. Gökkuşağı gibi renkli doğa olaylarını çeşitli öykülerle yorumlamışlardır. Eski çağ filozofları rengin doğarı, görme, ışık, algılama konuları üzerine tartışmışlar ve temel renklerin ateş, hava, su ve toprak öğelerinin biçimleri olduğunu öne sürmüşlerdir.

Tarihsel Süreçte Renkler

Rönesans Dönemi sanatçısı Leonardo da Vinci, sarının toprağa, kırmızının ateşe, mavinin havaya ve yeşilin ise suya ait olduğu düşüncesini benimsemiştir. Renklerin tarihi hakkında bilgi ve araştırmalara bakıldığında Eski Mısırlıların renklerin tedavi edici yönünü kullanmışlardır. Mısır tapınaklarında, hastalıklar çeşidine göre farklı renkteki ışıklar kullanılarak tedavi edilirmiş. Eski Türkler de renklerin şifa yönüne inanmıştır. Yeşilin ruh hastalıklarını tedavide kullanan Eski Türkler akıl hastanelerini bile yeşile boyamıştır. Türkler için renkler insan yaşam biçimine anlamlar yüklemektedir. Mesela dönemin hükümdarlarının savaşa çıkarken üstünlüğü ve yüceliği simgelediğini düşündükleri beyazdan elbiseler giydiği bilinmektedir. Yönleri dört renge göre Hun Hakan’ını orduyu at renklerine göre düzenlediği ifade edilmektedir. Doğuya mavi, batıya beyaz, güneye al, kuzeye kara atlar ile saldırmışlardır. Dört rengin ortasında ise Şamanizm anlayışından kalan mantıklar dünyanın merkezinin rengi olan sarı denmiştir.

Kültürlere Göre Renkler ve Anlamları

Günümüzde, pazarlamada, tanıtımda, reklamda renklerin gücü kullanılmaktadır. Renklerin tarihi hakkında bilgi incelemelerinde renklere insanlara verilmek istenen mesajların yüklendiğini görmekteyiz. 1920 yılında ilk kez kullanılan beş halkalı olimpiyat bayrağında farklı renkteki her bir olimpiyat bayrağı bir kıtayı temsil etmektedir. Kırmızı Amerika, mavi Avrupa, yeşil Avustralya, sarı Asya ve siyah ise Afrika’dır. Firmalar şirketlerinin logosunu seçerken doğru mesajları verebilmek adına renklere önem vermektedir. Dünyanın her yerinde aynı renkler bulunmaktadır. Fakat renklerin bazıları kültürlere farklı anlamlar yüklüdür. Beyaz, İslamiyet için ışık ve parlaklık ifade ederken Hıristiyanlara inancı Kara Afrikalılar için ölümü anlatmaktadır. Batılılarda kadınların beyaz giymesi saflığını anlatırken Çin ve Japonya’da hastalık, cenaze ve ölümü simgelemektedir. Renklerin toplumlara ve inançlara göre değişen anlamlarını unutmadan kullanılmalıdır.

Renklerin Tarihi hakkında bilgiler (1 Yorum)

  1. Renklerin de tarihi mi olurmuş? Renkler zamanla oluşmuştur. Şu renk şu tarihte çıkmıştır diye hiçbir tarihi evrak yoktur. Bence bunun yerine renklerin anlamları olsaydı daha bir hoş olurdu.