Mezopotamya uygarlığı ile ilgili önemli kısa bilgiler

/ 21 Nisan 2019 / / yorumsuz
Mezopotamya uygarlığı ile ilgili önemli kısa bilgiler

Mezapotamya hakkında genel kısa kısa bilgiler.

1:Tüm dinlerin çıkış noktasıdır. Bir çok dine ait izler taşımaktadır.
2:Yazının doğduğu yerdir, ilk yazıyı mezopotamyalı sümerler kullanmıştır. Bu yazı şekilli bir yazıdır. Şekilli yazı hiyeroglif olarak bilinir.
3:Modern mimari konusunda gelişmişlik gösterir. Mimari ögelere sıkça raslanmaktadır. Fakat günümüze kadar gelenlerin sayısı oldukça azdır.
5:Kral yolunu mezopotamyalı tüccarlar geliştirmiştir bu dönemde ki ticareti takas yoluyla yapmışlardır.
6:Bulunduğu bölgenin düz yer şekillerine olması sebebiyle bir çok istila ve savaşa ev sahipliği yapmıştır.
7:Dicle ve fırat nehirleri arasında yer alan tarıma elverişli verimli topraklara sahip bir bölgedir.
8:Tarım yapılırken toprak sahibinin tanrı olduğuna inanılır.
9:Nehirlere yakın olması sebebiyle kendilerine ait sulama sistemleri geliştirmişlerdir.
10:Hürler, korunanlar ve köleler olarak üç farklı gruba ayrılmışlardır. 
11:Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır. Bu tapınaklar çok katlıdır. Tanrılarına olan şükürlerini belirtmek ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için burayı kullanmışlardır.

12: Sadece tarım değil hayvancılık ve balıkçılıkta mezopotamya uygarlığında gelişmiştir.
13:Astronomi ve matematik konusunda gelişmiş teknikleri vardır. İlk modern takvimi geliştirmişlerdir.
14:Destanlarıyla ünlüdür, gılgamış destanı, tufan hikayesi ve yaratılış destanı bu bölgede ortaya çıkmıştır.
15:Ayrıca dünyanın ilk uygarlığını kuran Sümerlerin ana yurdudur.