Dorukan stratejisi rafa kaldırıldı

/ 22 Kasım 2021 / / yorumsuz

Dorukan stratejisi rafa kaldırıldı

CyleLarin’inbelirtilenşartlardasözleşmeyiuzatmamasıhalindeBeşiktaşyönetimiönce “DorukhanToköz” planınıbaşlatmayıplanlıyor. Lalinşuandatakımaenuygunisimlerdenbiriolduğuiçinyönetim, Dolucan’ıaynıperiyottaki ilk 11 oyuncudançekmestratejisiniuygulamadı. Son durumagöreyönetimyenisözleşmekonusundaLarinilegörüşemez hitbet iseOcakayınakadaroyuncubunueniyişekildekullanacak. Geçicitransferdeyolayrımıgündemdeolacak.

Sinan Gümüş’ünyerine Göztepe

Snangumus’untransferindekiyenigelişmeyleilgiliolarakFenerbahçe’ningelecekplanlarında hitbetgiriş yeralmadı. Göztepe, 27 yaşındakikanatoyuncusununyerinegeçti.