Çocukluk ve Ergenlikte Ses Kısıklığı Neden Olur

/ 24 Temmuz 2020 / / yorumsuz
Çocukluk ve Ergenlikte Ses Kısıklığı Neden Olur

Çocukluk döneminde yaşanan ses bozuklukları kişinin sosyal gelişiminde, okul ve gelecekteki mesleki başarısında etkili yollardandır. Son dönemlerde yapılan konuyla ilgili tanı, tedavi ve yaklaşım alanlarında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bu konuda dikkat çekiyor.

Ses telleri, bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar devamlı bir gelişim gösteriyor. Bu değişimin sadece ileriye doğru olmadığını, sesin temel frekansını, aralığını ve kontrolünü de içerdiğini belirten doktorlar bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. İlk dönem 3 yaşına kadar devam eden hızlı gelişim dönemidir. Bunu ergenliğe kadar sürecek yavaş gelişim süreci izler. Ergenlikte ise tekrar hızlı bir gelişim süreci gözlenir ve ses bozuklukları bu dönem ile beraber kendini göstermeye devam eder. Ses bozukluklarının görülme oranı yüzde 6-23 arasındadır gelişir.

Gelişim döneminde oluşan ses bozukluklarının kişinin hayatı açısından da olumsuz bir etkiye sahip olabildiğini vurgulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları doktorları hemen müdahale edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ses bozukluğu olan çocuklara multidisipliner yaklaşım ile yaklaşılması gerektiğini de belirte, “Çocuklarda ses bozukluğu tanısı için çocuğun ev içinde iletişim kurma da sorun yaşanması nasıl etkilendiği, ev dışında iletişim kurup kurmada güçlük çekip çekmediği, evde ve okulda iletişim konusunda problem yaşanması destek alabildiği, konuşmada efor ve zorlanmasının olup olmadığı, kişisel ve sosyal gelişimde sorun yaşayıp yaşamadığı, çocuğun sesi konusunda kaygılarının olup olmadığı ve bu durum, kulak burun boğaz uzmanı, pediatri uzmanı ve ebeveynler ile birlikte değerlendirilmeli” ona göre açıklama yapılmalıdır.

Tedavi konusundaki en önemli sıkıntının çocukların seslerinden çoğunlukla sorun olmamaları ve ailelerin de ergenlik ile beraber seste değişim ve düzelme olacağı düşüncesinde olabildiklerinin altını çizen doktorlar ise “Tedavi seçenekleri ses hijyeni, bekle gör yaklaşımı, ses ve davranış terapisi ve cerrahidir” açıklamasında bulunmuşlardır.