Çağımızda Okuma Kültürü Neden Azaldı?

/ 7 Haziran 2022 / / yorumsuz
Çağımızda Okuma Kültürü Neden Azaldı?

Çağımızda Okuma Kültürü Neden Azaldı?

Çağımızda Okuma Kültürü Neden Azaldı? Okuma eylemi bilgiye ulaşmak ve yeni yeni dünyaların kapılarını aralamak için önemlidir. Alışkanlık olarak okuma kültürünün bireye kazandırılması gerekir. Teknolojik gelişmeler ve internetin artık hemen hemen her bilgiye ulaşım sağlaması gibi durumlardan okuma alışkanlığı çağımızda azalarak devam eder.

 sorusunda en önemli faktörün teknolojik gelişmelerin yanında insanların hayat şartları da gelir. İş hayatı, uzun süre trafikle boğuşma, geçim derdi ve yenilenen teknoloji okuma alışkanlığı üzerinde olumsuz etkiler yapar. Çağın getirdikleri bilgiye hazır olarak ulaşma arzusundan dolayı yeni bir kitap okumak ve kitaplardan araştırma yapmak birçok kişi için zaman kaybı olarak görülür.

Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

Okumak ve araştırmak beynin gelişimi için Flashresim eylemlerdir. Düşünme becerisi, olaylara karşı durum değerlendirmesi, başka konular hakkında fikir beyanı ve kendini ifade etme durumu gibi konular okuma alışkanlığı kazanmış bireylerde daha belirgin olarak ortaya çıkar.

Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta kazandırılması aslında etkili bir yöntemdir. Böylece küçük yaşta gelişmeye başlayan zihinsel dünya ve kendini ifade etme yeteneği ilerde daha başarılı bireylerin yetişmesine imkan sağlar. Bilgiye hazır olarak ulaşmak kişiye hiçbir katkı sağlamaz. Çağımızda okuma kültürü neden azaldı? konusundaki tek sorumlu tabi ki gelişen teknoloji ve bilgiye hızlı ulaşmak değildir. Okumaya nereden başlayacağını bilemeyen yetişkin bireyler ve vakti olmadığını iddia edenler de oldukça geniş bir kesimdir.

Çağımızda Okuma Kültürü Neden Azaldı?

Dünya üzerinde hem teknolojik gelişmelerde ileri olan hem de okuma kültürü kazanmış birçok gelişmiş ülke bulunur. Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi kitap okuma alışkanlığıdır. Yıllık yada aylık bazda kişi başına düşen kitap sayısı gelişmiş ülkelerde oldukça fazladır.

Ülkemizde okuma düzeyi orta seviyelerde yer alır. Çok gelişmiş kültür medeniyetlerin gerisinde kaldığımız ve her geçen gün bu oranın düştüğü ise önü alınamayan durumlardandır. Gençlerin hayat şartları, meslek seçimi ve hayatları boyunca birçok sınavla mücadele etmeleri okuma eylemini geriye atmalarına neden olur. Aslında küçük yaştan kazandırılan okuma alışkanlığı ve araştırma içgüdüsü sayesinde başarı daha kolay gelecektir.

Okuyan Toplum ve Gelişen Ülke

Toplumlar için önemli olan genç nüfusun bilgili ve kendini ifade etme yeteneğini kazanmasıdır. İlerde yetişkin olacak gençlerin  sorununda en önemli parça olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Gençler ve çocukların okumak yerine internet üzerinden yada ebeveynlerinden hazır bilgi alması çok yaygındır. Kendi araştırmayan ve okumayan bireyin öğrenmesi hep eksik kalacaktır. Hayat şartları her ne kadar zorlasa da kitap okumayı alışkanlık haline getirmek gelişen ülkelerin statüsüne ulaşmak için en önemli adımdır. Okuyan toplum sayesinde daha kolay refah adımlarına ulaşılır. Kitaplara olan sevginin aşılanmasında özellikle küçük çocuklarda anne ve babalar önemli bir rol modeldir.

Tavsiye

Meyve Tüketerek Kilo Verilir mi?