Bir İnsanın Irkçı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

/ 17 Kasım 2018 / / 1 Yorum
Bir İnsanın Irkçı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Irkçılık, bir ırkın diğer ırklardan üstün veya daha aşağı olarak görülmesidir. Bireylerin toplumsal ve ahlaki özellikleri doğuştan gelen biyolojik özellikleri tarafından belirlenmektedir. Irkçılık aynı zamanda birbirinden farklı ırkların iletişim içerisinde olmaması gerektiğine inanan bir düşüncedir. İnsanın varoluşundan beri olan ırkçılık geçmişteki birçok savaşın, katliamların ve köleliğin baş unsurudur.

Irkçılık, tarihte birçok olay ve olguda kendisini göstermiştir. Avrupa toplumlarının Afrika halklarına karşı tutumu beyaz ırk – siyah ırk çatışması olarak örnek verilebilir. Yahudi toplumlarının yaşadığı durumlar da ırkçılık konusunda en büyük örneklerden bir tanesidir. Günümüzde de bu kavram varlığını birçok ülke ve bölgede, çeşitli etnik gruplar arasında şiddetle göstermektedir ve bu durum günümüzde spor, sanat, günlük yaşam gibi birçok farklı konuda önemli sorunlara yol açmaktadır.

Irkçı birey ise kendi ırkına mensup olmayan bireylere karşı bu tarz tutumlar içerisinde olan kişilerdir. Bir bireyin ırkçı olup olmadığını anlamak için de kendi ırkına mensup olmayan bireylere karşı tutum ve davranışlarına bakılmalıdır. Eğer bir birey diğer ırklara karşı şiddet, hakaret içeren davranışlar sergiliyorsa o birey ırkçı olarak nitelendirilir.

Bir bireyin ırkçı olup olmamasının anlaşılmasında kullanılan bir diğer ölçüt ise bireyin farklı fikirlere karşı tutumudur. Farklı görüşlere karşı saygı duymaması, sözlü veya fiziksel şiddet göstermesi o bireyin ırkçı olduğunun bir diğer göstergesidir.

Bir diğer ölçüt ise bireyin günlük hayatında veya çeşitli platformlarda ortaya koyduğu yazılı veya sözlü metinlerdir. Bireyin bu tarz metinlerde radikal ırkçı söylemlere veya başka bir ırkı aşağılayacak, küçük gösterecek cümlelere yer vermesi de bireyin ırkçı düşüncelere sahip olduğunun bir diğer göstergesidir.

Bu gibi durumların engellenmesi amacıyla günümüzde birçok tedbir alınmaktadır. Ceza kanunlarında yer alan sert cezalar buna örnek gösterilebilir. Bunun dışında UEFA, FIFA gibi birçok kuruluş sporda ırkçılığın önüne geçmek amacıyla çeşitli kampanyalar başlatmıştır. Bunların dışında birçok toplumsal kurum ve kuruluş günlük yaşamda ve toplumlar arasında süregelen ırkçılıkla mücadele etmek için çeşitli mücadeleler vermektedir. Bu gibi kampanyalar ve tedbirlere rağmen ırkçı bireyler hala varlığını ve eylemlerini devam ettirmektedir.

Bir İnsanın Irkçı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? (1 Yorum)

  1. Irkçılık hiç iyi bir şey değil. Allah’ın yarattığı hiçbir canlıyı rengi, dili, özelliği vb. şeyler ile ayırt etmek biz insanoğlunun haddi değildir. Dinimizce de çok büyük günahlardan biridir bu…