Modern Dünya Hakkında Bilgiler

/ 16 Kasım 2018 / / 1 Yorum
Modern Dünya Hakkında Bilgiler

Modern dünya bulunduğu konumu teknolojiye borçludur. Bu teknoloji hayatımızda kullandığımız bütün araç gereçlerin keşfini mümkün kılmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak teknoloji modern yaşamı daha kolay ve daha hızlı hale getirmiştir. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok insan teknolojinin modern dünyayı nasıl değiştirdiğini deneyimlemiştir.

Modern dünyanın en önemli unsurlarından biri de iletişimdir. Günümüzde teknoloji iletişim konusunda da çok önemli bir etkiye sahiptir. Öyle ki teknolojik gelişmeler sayesinde herhangi bir yerden başka bir yere bilgi aktarımı mümkündür.

Modern dünyanın değişimlerinden en önemlilerinin başında teknolojinin yaygın kullanımı gelmektedir. Günümüzde 3,2 milyara yakın aktif internet kullanıcısı olduğu ve günde yaklaşık 2 milyon akıllı telefon satıldığı araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Sosyal ağlar üzerinden paylaşılmakta olan bilgi miktarı ise olağanüstü derece de nitelendirilebilecek seviyelerdedir.

Modern yaşamın insanlara sağladığı en önemli kolaylıklardan biri ise bilgiye ulaşma kolaylığıdır. Bir kelimenin anlamını veya tanımadığınız biri hakkındaki bilgileri öğrenmek modern yaşam sayesinde oldukça kolaylaşmıştır.
Modern dünya ve toplum bireyleri gözlemlendiğinde ise modernleşmenin bireyselleşmeye ve toplumdan soyutlanmaya sebep olduğu görülmektedir. Modern dünyanın toplum yapısı incelenirken grup veya topluluklar yerine birey temel alınmaktadır. Bunun sebebi modern dünya insanlarının geleneklere veya ayrıcalıklara sahip olmamasıdır. Geleneklere sahip olmamanın sonucu olarak bireylerde yalnızlaşma ve soyutlanma görülmektedir. Bu yalnızlaşma ise geleneksel toplumdan bireyselleşmenin ön planda olduğu, modern toplum olarak bilinen toplum yapısına geçişi mümkün kılmaktadır.

Modern dünyanın ekonomik yapısı incelendiğinde gittikçe artan bir küreselleşme ön plana çıkmaktadır. Bu ekonomi birbiriyle bağlantılı, geniş bir iş bölümü içerisinde işleyen küresel bir ekonomidir. Bu ekonominin iş birliği unsurları arasında teknolojinin sağladığı geniş çaplı bağlantılar yer almaktadır. Gerek coğrafi gerekse ekonomik açıdan birbirleriyle etkileşim içinde olan bu unsurlar modern dünya ekonomisinin geleneksel ekonomilere göre ne kadar ileri düzeyde olduğunun bir göstergesidir. Para veya hizmet alışverişinin saniyeler içerisinde yapılabilmesini mümkün kılan bu ekonomi modern dünya insanının en büyük avantajlarından biridir.

Modern bilim de modern yaşamın gelişmesi konusunda büyük paya sahip unsurlardan bir diğeridir. Bilimde meydana gelen gelişmeler sonucu modern toplumların doğayla mücadelesi, yaşam koşulları ve yaşamı anlaması kolaylaşmıştır. Günümüz bireyi bu bilim doğrultusunda eski çağlardan bilinmeyen birçok bilgiyi edinebilmekte ve günlük yaşamında kullanabilmektedir. Bu durum modern yaşamın bireyler açısından oldukça kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Modern Dünya Hakkında Bilgiler (1 Yorum)

  1. Modern dünya güzel bir benzetme olmuş. Teknolojinin gelişmesi haliyle modernliği doğurmuştur. Yazıda da belirttiğiniz gibi bilgiye hızlı ulaşım vs. gibi birçok faydası var ama sonumuzu da bu teknolojinin getireceğine inanıyorum.