Tek Yumurta ve Çift Yumurta İkizlerinin Farkları

/ 13 Aralık 2021 / / yorumsuz
Tek Yumurta ve Çift Yumurta İkizlerinin Farkları

Tek Yumurta ve Çift Yumurta İkizlerinin Farkları

Tek Yumurta ve Çift Yumurta İkizlerinin Farkları Tek yumurta ikizleri ayrı ayrı döllenmiş tek bir yumurtadan oluşur ve birkaç tane fetüs meydana gelebilmesi için döllenen yumurtanın bölünmesiyle oluştukları için tek yumurta ikizlerine monozigotik ikizler de denir. Bu nedenle tek yumurta ikizlerinin dna dizilimleri aynıdır. Bu sebepten dolayı tek yumurta ikizlerinin görünüşleri ve cinsiyetleri aynı olur. Fetüs, rahimde iç zar ve dış zar olarak bilinen iki zar ile çevrilidir. Tek yumurta ikizleri çeşitli dış zarları ve iç zarları paylaşabilir. Tek yumurta ikizlerinin üçte biri ayrı bir plasenta ve ayrı bir amniyotik keseden oluşur. olarak bilinen en temel fark, tek yumurta ikizlerinin birbirine çok benzemesi ve çift yumurta ikizlerinin birbirine benzememesidir.

Çift yumurta ikizleri iki ayrı döllenme olayında oluştuğu için aynı iç zarı, aynı plasentayı ve aynı dış zar keselerini paylaşmazlar. Çift yumurta ikizlerinin fiziksel özellikleri ve cinsiyetleri de diğer kardeşlerde olduğu gibi farklılık gösterir. Bu da tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin farkları arasındaki en önemli farklılıklardan biridir. Dizigotik ikizler de denen çift yumurta ikizlerinin birbirine benzememe sebebi; iki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm ile döllenmesiyle oluştuğu için dna dizilimleri aynı olmaz ve böylelikle ikizler birbirine benzemezler. Dünyadaki ikizlerin çoğu çift yumurta ikizi olduğu için tek yumurta ikizlerinin görülme oranı daha azdır.

Tek Yumurta ve Çift Yumurta İkizlerinin Kan Grupları

Tek ve çift yumurta ikizlerinin farkları içinde kan grubu da vardır. Tek yumurta ikizlerinin dna dizilimleri aynı olduğu için kan grupları da aynıdır fakat çift yumurta ikizlerinin dna dizilimleri farklı olduğu için kan grupları da farklıdır. Çift ve tek yumurta ikizlerinin cinsiyetindeki farklılıkların sebebi de dna dizilimidir. Tek yumurta ikizlerinin dna dizilimi aynı olduğu için cinsiyetleri de aynıdır, çift yumurta ikizlerinin dna dizilimi farklı olduğu için cinsiyetleri de genelde farklıdır.

Hem çift yumurta ikizlerinin hem de tek yumurta ikizlerinin parmak izi birbirinden farklıdır. Bunun sebebi de parmak izlerinin genetik benzerliğe dâhil olmamasıdır. Parmak izlerinin oluşumunda hem genetik hem de rahimdeki çevresel faktörler etkilidir ve böylelikle aynı dna dizilimlerine sahip olan tek yumurta ikizlerinin bile parmak izi aynı değildir.