Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon TDK Anlamı Nedir?

/ 17 Kasım 2021 / / yorumsuz
Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon TDK Anlamı Nedir?

Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon TDK Anlamı Nedir? Bir çoğumuz reenkarnasyon kelimesini duymuştur. Reenkarnasyon’un türkçe anlamı ise ruh göçü’dür. Peki reenkarnasyon nedir? Ruh göçü olarak bilinen reenkarnasyon, yani bir beden bir ruhtan ayrıdığı zaman o ruhun ebediyen farklı bedenlerde tekrar geri doğması anlamına gelmektedir. Tabi bu inanışı onların gözünde bakacak olursak, dünyada yaşam sonsuzdur. Reenkarnasyonu biraz daha araştırdığımız zaman bu reenkarnasyon kökeninin panteizm’e kadar dayandığını söyleyebilirim.

Reenkarnasyon’un Tarihi

"Reenkarnasyon

Reenkarnasyon yani Türkçe’de ruh göçü, özellikle ilk dönemlerde din öğretiminde yer alır. Eski Türklerin şamanizmine göre, bir kişi öldükten sonra ruh göç eder ve birden fazla bedende yaşamak için dünyaya dönerdi. Kimisi ruhun başka bir bedende 3 kere dirilebileceğini düşünürken kimisi 7 kere Reenkarnasyonun tarihi diriltildiğini düşünür. Yerli Amerikalıların inançlarına göre ruh, kurtlar tarafından yönetilen manevi dünyaya girecek. Cesedini yeryüzünde aramış ve onu bulunca diriltilmiştir. Reenkarnasyon durumunda doğum, bazı kabilelerin başlangıcı olmadığı gibi ölüm de son değildir. Süreklilik hakimdir, sonsuz şey varsa o da uzaydır.

Reenkarnasyon İnancında Ruhlar 4’e Ayrılmaktadır

  1. Beşeri Ruh: Ruh göçünün yada Reenkarnasyon inancında insan ruhu, ruhlar arasında en yüksek rütbedir. Barışsever ruhlar geçmiş yaşamda iyilik yapar ve sonraki yaşamda insan olarak yeniden doğarlar.
  2. Cismanı Ruh: Reenkarnasyon sisteminin en alt tabakası olan ruh, cismani ruhtur. Geçmiş yaşamda kötülük yapan ve insanlara ve diğer yaratıklara zulmeden ruhlar, sonraki yaşamda cansız nesneler olarak yeniden doğacaktır. Bu bir masa, sandalye veya başka bir nesne olabilir.
  3. Hayvani Ruh: Son olarak, reenkarnasyon döngüsü sırasında insan sonraki yaşamına bir hayvanın bedeniyle devam edebilir.
  4. Nebati Ruh: Reenkarnasyon yani Ruh göçünün inancına göre, insanların büyüyüp çiçeklere veya ağaçlara dönüşebileceğine inanırlar. Panteizm ayrıca doğadaki tüm bitki ve ağaçların ruhları olduğuna inanır.

Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon TDK Anlamı Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de genellikle dönüş kelimesi ile ifade edilir. Bu kavram, dirilişin bir defaya mahsus olacağını ve ölümden sonra bir daha dünyaya gelmeyeceğini açıkça ifade etmektedir. Kuran açıkça reenkarnasyonu reddediyor. Reenkarnasyonla ilgili ayet şöyledir; “Arkalarında diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır” ifadesinde belirtildiği gibi, öldükten sonra dünyaya dönmeleri kesinlikle engellenmiştir. Tıpkı önlerinde bir kıstağın olması gibi, İslam’daki reenkarnasyon fikrini çürüten dünyaya dönüşünü engeller.