Orucun ve Ramazan Ayının Fazileti

/ 15 Nisan 2021 / / yorumsuz
Orucun ve Ramazan Ayının Fazileti

Orucun ve Ramazan Ayının Fazileti

Orucun ve Ramazan Ayının Fazileti Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda oluşturulan, nafile namaz, zikir, sadaka ve tüm nafile ibadetlere verdiği sevap, diğer aylarda oluşturulan farzlar gibidir. Bu ayda oluşturulan bir farz, diğer aylarda oluşturulan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, bunun dışında buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine basitlik gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, tüm sene bu işleri gerçekleştirme nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin tüm senesi, günah işlemekle geçer.

Orucun Sevabı Nedir?

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Tanrıü teâlânın razı bulunduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur’an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken gerçekleştirme, sahuru geç gerçekleştirme sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda çabuk etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve bundan dolayı her şeye muhtaç bulunduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak öncelikli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. RAhmet kapıları açılır. Tanrıü teâlâ, bu kutsal ayda Onun şanına yakışacak, kulluk gerçeklştirmeyi ve Rabbimizin razı bulunduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m. Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları bulunduğu anlaşılır.

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine tüm yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. [Tirmizi]

(Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.)

Ramazanda oruç tutmak ile ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

(Ramazan ayı kutsal bir aydır. Tanrıü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda Ahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece bulunmaktadır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

 

(Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.) [Deylemi]

(Ramazan ayı gelince, “Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Tanrıü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Fakat Cehenneme gidecek bulunan, bu ayda rAhmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Tanrıü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, ileri namaza kadar; Cuma, ileri Cumaya kadar; ramazan ayı, ileri ramazana kadar bulunan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

(Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ. Mansur]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda oluşturulan harcama, Tanrı yolunda oluşturulan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

(Ramazan ayının başı rAhmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.) [İ. Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

(Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

(Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

(Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]

(Gerçek oruç, yalnızca yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

(Tanrıü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, fakat oruçlular oturur.) [Taberani]

(Tanrı yolunda bir gün oruç tutanı, Tanrıü teâlâ yetmiş yıllık uzaklık kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]

(Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]

(Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]

(Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar]

(Oruç tutan, namaz kılan kimse, ödülünü kıyamette aklı kadar alır.) [Hatib]

(Oruç şehveti keser.) [İ. Ahmed]