Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?

/ 29 Kasım 2021 / / yorumsuz
Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?

Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?

Müzik Nasıl Ortaya Çıktı? Müziğin oluşumu nasıl oldu ? Kim veya kimler buldu ?Müzik nasıl ortaya çıktı ?Müzik severlerin en çok sorduğu sorular arasında yer almakta.Evrenseliği geniş çapta olan müziğin tarihi hallice merak edilmekte .Konuşmanın ve dilin olmadığı zamanda müzik nasıl ortaya çıktı . İnsanların çıkardığı garip sesler  , aksırma öksürme sesleri ,doğa ve hayvanlarda duydukları sesleri taklit ederek dil olmadan anlaşmaya çalışıyor diyebiliriz . Vahşi doğanın güvensiz ortamı ,onları küçük kabileler halinde yaşamaya itince kendi aralarında seslerle ritim tutturdular . Burda müziğin ilk oluşumunu sağlayan araç insan olduğunu söyleyebiliriz . Böyle ilkel bir dönemde kullanılan; taş ,sopa kemik benzeri araç ve gereçlerle bir ritim tutturarak kulağahoş gelen nağmeleri oluşturmaya başladılar. İçi boş sopaların içlerine üfleyerek değişik ,bir birinden hoş sesler oluşturdular . Aslında burda müzik dil olmadan ,insanların bir biriyle iletişim kurmasını sağladı . Dile ihtiyaç duymadan ortaya çıkan müzik , evrenselliğini bize bu şekilde  kanıtlamış .ilk çağda oluşan nağmeler iletişim dışında ;büyü yapma  ve inanış içinde kullanıldığı bilinmektedir .

Müzik Kimler Tarafından Ortaya Çıktı

"<yoastmark

Peki ilk gerçek oluşumlu ve ismi  konulan dil nerde kimler tarafından ortaya çıktı ? 3000’ Li yıllarda Hindistan da yazılan VEDA İLAHİLERİDİR .Vahşi toplumlarda ;hayvan derilerinde ve odun ,kütükten ilk enstrümanlar yapmışlar. İlk enstrüman olarak üflemeli çalgılar olduğu bilinmekte .Müzikteki ritminlerin gelişme nedeni, insanların taklit yeteneklerinde çok ilerlemiş olmasıdır .

Müziğin Çıkış Dönemi

Kurumsal olarak müziğin ortaya çıktığı dönem Eski Yunanlılar dönemi olduğu biliniyor . Müzik kelimesisanat tanrıların adı olan musalardan çıkan”musika “kelimesinden gelmekte. Eski Yunanlar müziğe çok önem vermişler .Hatta müzik iyiliğin kaynağı olarak kabul edilmiş Dinle de bütünlük gösteren müzik ,Yunanlılarda olduğu gibi Çinlilerde de tanrısal kavramlarla bileştirmiş .Bu inanışları sayesinde Hristiyanlıkta ,müzik büyük bir yer edinmiştir . İlk müzik ise antik müzik çağında Sümerler’e ait olduğu bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır .3400 yılık tarihe sahip olan bu müzik ;Ugarit kentinde bulunan tabletlerde yazılı olarak bulunmuştur. Müzik nasıl ortaya çıktı sorusunu aslında müzik nasıl oluştu olarak değiştirmek daha doğru olur . Müzik hemen ortaya çıksa da süreç isteyen bir sanattır . En eski çağlara dayanan müzik, yaşamımızda bu kadar yer edinmesinin sebebi duygusal olsa da o dönemlerde ihtiyaç sonucu ortaya çıkmış ve başka amaçlar içinde kullanılmıştır.Müziğin önemi bu kadar eskilere dayanıyorken gelişiminde çok zorluk yaşanmamıştır.

Tavsiye

Ayvanın Cilde Olan Yararları