Dejenerasyon Nedir? Ne İşe Yarar

/ 24 Kasım 2021 / / yorumsuz
Dejenerasyon Nedir? Ne İşe Yarar

Dejenerasyon Nedir? Ne İşe Yarar

Dejenerasyon Nedir? Ne İşe Yarar Geçmişten günümüze hemen hemen her konuda değişim ve dönüşüm yaşanmıştır.Bu değişim ve dönüşümler bazen müsbet bazen de menfi olmaktadır. Sosyoloji bilimi,her ne kadar insan kavramına objektif yaklaşsa da zaman zaman literatürden dolayı bazı kavramları kullanmak zorunda kalmıştır.Bu kavramlardan biri olan ”ilkellik” kavramına henüz genel-geçer bir karşılık bulunamamıştır.İlkellik her ne kadar basit yaşayan ilk insanları ifade etse de anlam yozlaşması yoluyla ” yobazlık,gericilik,anti modern” olarak da kullanılmaktadır.

Halbuki modernizmin doruklarında yaşadığını sanan bazı insanların gerek davranış ve yaşayış biçimi olarak,gerekse fikriyat bazında kendilerine ilk insanları çağrıştıran ilkel kavramının da gerisine düştüğü görülecektir.Kendini dorukta sanan insan kendi zamanının çelişkisini içselleştiren insan demektir.Örneğin;günümüzde yaşayan tüm insanlar aynı şekil,form ve imkanlarla yaşayamamaktadırlar.Bu yaşam stilini iki alt başlıkta toparlayabilmek mümkündür.

Karmaşık Gelen Yeni Hayattan Kaçış ve Eskiye Özlem

Zaman zaman sosyal medyada kentten köye göçen veya dağda bayırda yaşamını sürdüren insanları seyretmişsinizdir.Bu tür insanlarla röportaj yapıldığında bu kişilerin hem eğitim hem de kariyer olarak iyi düzeyde yaşamalarına rağmen her şeyi geride bırakıp bir değişimi ve dönüşümü tercih ettiklerini fark etmişsinizdir.

Bu tür insanlar şehrin, monoton yaşamı dayattığından kendileri için yaşayamadıklarını,doğallığın kırsalda olduğunu,her şeyde olduğu gibi insan ilişkilerinin de metropol ve şehir ortamında dejenerasyona uğradığını ifade etmişlerdir.Youtube veya diğer sosyal platformlara girdiğinizde bu konuyla ilgili ”yeni hayat ” ismi altında çeşitli insan öykülerine rastlayabilirsiniz.”Ferrarisini Satan Bilge” isimli kitap bir dönemler satış rekorları kırmıştır.Aynı şekilde ”Mandıra Filozofu” filmi de bir dönem trend olmuştur.

İmkânların Eşit Olmaması veya Dağıtılamaması

Aynı yerleşim biriminde aynı tarz ve imkânla yaşamayan insanlar da mevcuttur.Örneğin;köyde ağanın traktörü varken,sıradan köylü kendi tarlasını kara saban ile sürmektedir.Bazen de coğrafi şartlar teknolojik imkânları işlevsizleştirebilmektedir.Karadeniz Bölgesi’nde bu tür durumlar gözlemlenmektedir.

Öte yandan metropol,şehir yaşamı da kendi içerisinde çeşitli sorunları barındırmaktadır.Yeni üretim biçimleri yeni kavramları ortaya çıkarırken ”kölelik” gibi kavramlar da çeşitli kesimler tarafından dejenere edilip,ağır çalışma koşulları için kullanılabilmektedir.Eğer insan günde ondört saat çalışıp düşük ücretle yaşamını sürdürmek zorunda kalıyorsa ,bu efor kendi hayat standardına yansımıyorsa bazı kavramlar milenyumlar geçse bile güncel kalmaya devam edecektir.