Cemre Nedir Ne Zaman Düşer?

/ 10 Mayıs 2020 / / yorumsuz
Cemre Nedir Ne Zaman Düşer?

Yılın ilk cemre düşmesi Halk arasında baharın geldiğinin belirtisi olarak bilinen ve soğuk havaların geride kalacağını müjdeleyen cemre, ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla sıra ile önce havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılmakta.

Sıcaklığın artması ile bilinen cemrenin ilki havaya düşmektedir. 7 gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemre ile birlikte hıdrellez ve nevruz kutlamaları da yapılır. Peki cemre nedir? İlk cemre nereye ne zaman düşecek? O zaman bu konular hakkında cevaplara arayarak devam edelim makalemize cemre olayı hakkında merak edilenler ve cemre tarihleri ile birlikte tüm bilgiler paylaşılacak.

Cemre Ne Zaman Düşer?

Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta ile aralıklı olarak düşerek ilkbaharın gelmesine sebep olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin kelime anlamı kor yani ateştir.  Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelecek taşlarla olan yığınlara da “cemre” adı verilir. İnsanların demesiyle ise sıcaklığın artması olarak belirtilir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanırlar insanlar. Gerçeklik payı ne kadar doğru kesin bir bilgi içermiyor fakat yapılan araştırmalar kanıtlıyor. Düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. İnsanlar arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir değere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu bilinen cemre sıcaklık artışıdır aslında. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına sahiptir. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin sebep olduğuna inanılır. İlkbaharda görüntü vererek titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Daha sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Bulunduğu yerden de yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini bu şekilde açıklar.

Bulgarlarda Zemire olarak insanlar tarafı dan bilinir. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme ile değişmiş hali olduğu açıklanabilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara belirtilir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk anlamlarını yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası”, olayını belirten “Cemle” sözcüğü de “Cemre” ile aynı kelimedir. Buradaki “Cemle” de köken olarak “İmir, İmere, Emire” sözcükleriyle alakalıdır. Celal Beydili’ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini belirtmek doğru değildir.